Flow & Grow

Kdo jsme?

Jsme špička v oboru a za naším týmem stojí dlouholetá praxe a nejlepší výukové metody na trhu finančního plánování


Flow & Grow

Co děláme?

Společnost Flow & Grow se specializuje na vzdělávání a rozvoj finančních poradců ve všech oblastech jejich profesního života.


Flow & Grow

Co umíme?

Navrhneme řešení, která prohloubí znalosti a dovednosti, díky kterým Vaše hodnota a prestiž poroste.


Další Předchozí

Vize

Flow & Grow zprostředkovává finančním poradcům své dlouholeté know-how s cílem maximálního využití jejich potenciálu a dosažení vynikajících obchodních výsledků.

Jako zkušený surfař vás na společné vlně dovezeme k trvale úspěšnému podnikání a finanční svobodě."

 

Naším cílem je:

 

  • Vzdělávání finančních poradců v oblasti komplexní a dlouhodobé práce s klientem
  • Změnit pohled veřejnosti na práci finančního poradce na českém trhu
  • Pomáhat v rozvoji vaší „firmy“
  • Vzdělávání veřejnosti v oblasti finanční gramotnosti
  • Příprava na profesní certifikace v oboru financí

 

„S plynoucím časem, naším know-how a dlouholetými zkušenostmi v oboru, Vaše hodnota roste.“

Naše společnost FLOW & GROW s.r.o. byla založena v roce 2014. Hlavním důvodem byla rostoucí poptávka po odborném vzdělávání ze strany finančních poradců, finančních společností, neziskového sektoru a potřeba vzdělávání široké veřejnosti. Naší snahou je zprostředkovat a srozumitelně vysvětlit vše co se finančního sektoru týká. Portfolio našich vzdělávacích akcí je především zaměřeno na znalosti a dovednosti, které finanční poradci využívají při každodenní práci. Naše výukové programy využívají nejnovější metody z oblastí andragogiky, pedagogiky a dalších teoretických oborů, zabývajících se vedením obchodníků a zvyšováním jejich obchodního potenciálu.

Dále se věnujeme vzdělávání v neziskové sféře a veřejnosti. Naše kurzy Finanční gramotnosti jsou speciálně připravené pro veřejné instituce v oblasti školství, úřady práce či dětské domovy atd. Naší silnou stránkou je dlouholetá praxe všech členů týmu, tedy odborníků na pojišťovnictví, bankovnictví, vedení a rozvoj lidí, trénink, koučink atd., v mnoha společnostech napříč finančním sektorem. Jsme partnerem Evropské asociace finančního plánování Česká republika (EFPA ČR), která mj. definuje standardy práce finančních poradců. EFPA ČR, jakožto zástupce EFPA Europe v České republice, je nezisková organizace sdružující finanční poradce s certifikátem EFA.

REFERENCE

   

EFPA ČR

v rámci kontinuálního vzdělávání jsme proškolili více než 100 poradců s certifikátem EFA

 

Česká pojišťovna a.s.

na dráhu finančního poradenství jsme připravili více než 150 poradců

 

Broker Trust a.s.

v rámci Bizon akademie prošlo našimi kurzy více než 200 finančních poradců z cca 15 poradenských firem

         
   

Komerční banka a.s.

připravili jsme 15 prémiových bankéřů na certifikační zkoužku z pojišťovnictví (střední stupeň)

 

ČSOB a.s.

rozvojovým programem pro pojišťovací specialisty již prošlo 50 poradců

 

ČS a.s.

vrámci vzdělávání a koučinku jsme pracovali s více než 50 manažery

     

Pavel Kropík 

ZŠ Palmovka

 

"Žáci se určitě domnívají, že hra je přínosná. Seznámí se s množstvím informací, které často nemají ani dospělí. Vše bylo srozumitelné - to co neznali, jste jim dobře vysvětlili. Rádi by si zahráli znovu."

     

Bc. Lukáš Talpa

Liga otevřených mužů

 

"V rámci projektu Patron, kterým Liga otevřených mužů podporuje mladé muže vyrůstající v dětských domovech, se uskutečnil kurz finanční gramotnosti pod vedením paní Šárky Chocové. Kurz byl pojat formou hry. Chlapci si zábavnou formou prošli jednotlivými fázemi života od prvního zaměstnání dále. Hra jim pomohla si uvědomit nutnost nežít si nad poměry, ostražitost k různým půjčkám a opatrnost v investicích. Očekával jsem, že mladíky z DD školení moc bavit nebude, protože během svých let v DD zažili již spoustu různých školení finanční gramotnosti, ale byl jsem překvapen, když jsem po téměř 4 hodinách musel hru ukončit. Kluci si školení užili, byli do hry vtaženi a živě diskutovali nad kroky, které mají či naopak nemají podniknout. Velkou pomocí pro ně pak byla přítomnost zkušených mužů, dobrovolníků, jejich patronů. S nimi se též mohli radit o svých rozhodnutích a přirozeně se tak učili uvažovat o krocích, které je v reálném životě mohou potkat. Pro to vše jsme paní Chocovou požádali aby přijela i na další kurz a školila ve finanční gramotnosti i další kluky z dětských domovů."

     

PaedDr. Anna  Chaloupková

párový a rodinný  psychoterapeut

 

"Vážená společnosti, ráda bych vyjádřila spokojenost s prací Vašeho lektora, pana Zdeňka Habra, kterého jsem měla pozvaného dne 21.07.2015 do svého týdenního psychoterapeutického pobytu s klienty v Jedlové v Deštném v Orlických horách. Celodenní program, s cílem seznámit účastníky s tématem "Finanční gramotnost" s podtitulem "Nenechme se ovládat penězi, ovládejme my je", probíhal plynule, lektor střídal teoretické informace s hravou formou výuky a tím se mu podařilo zapojit všech 12 účastníků. Naučili se rozvažovat, v rámci hry si odžili 30 let finančního života jednotlivce a jeho rodiny. Lektor používal moderní techniky, nejvíce bych však chtěla vyzdvihnout jeho lidský rozměr, schopnost navázat kontakt s lidmi a udržet si jejich pozornost. Též hlasový fond je velmi dobrý. Celkově hodnotím jeho projev a přínos pro účastníky jako výborný!“ 

     

Daniel Opatrný, jednatel společnosti D.F.I. Centrum, s.r.o.

 

Děkujeme za profesionální a individuální přístup pana Zdeňka Habra, se kterým jsme společně připravili vzdělávací plán přímo na míru pro naši firmu, a to mj. s důrazem na obchodní činnosti firmy a naši cílovou klientelu. Následně byl i lektorem kurzů, oceňuji především jeho profesionalitu, zároveň i lidský přístup a praktické zkušenosti, o které se s námi v rámci jednotlivých kurzů podělil.
Díky sérii kurzů finančního plánování mohou jít naši poradci odlišnou, kvalitnější cestou a dělat profesionální práci na vysoké úrovni, na kterou se na zdejším trhu jen tak nenarazí.
Finanční a časová investice do tohoto vzdělávání je zanedbatelná v porovnání s tím, co nám přináší, navíc se nové kvalitní způsoby daly aplikovat ihned.

 

Partneři

Společnost Flow & Grow buduje dlouhodobé vztahy s neziskovými organizacemi a dalšími společnosti v oboru vzdělávání a rozvoje. Díky našim strategickým partnerstvím jsme schopni nalézt optimální řešení pro každého - pro finanční společnost, státní organizaci, školu nebo poradce.
 

Našimi partnery jsou

     

Další Předchozí